Senin, 27 Februari 2012


DAFTAR NOMER GUDEP KECAMATAN PACIRAN 

NO
LEMBAGA YANG ADA DI WILAYAH
NAMA GUDEP
NOMER GUDEP
1
BLIMBING
1.       SDN BLIMBING I
2.       SDN BLIMBING I
3.       SDN BLIMBING III
4.       SDN BLIMBING IV
5.       MIM 04 BLIMBING
6.       MIM 11 TPAY BLIMBING
7.       MI ISLAMIYAH BLIOMBING
8.       SMPM 7 BLIMBING
9.       SMP SULTAN AGUNG
10.   MTS ISLAMIYAH BLIMBING
11.   SMUM 2 BLIMBING
12.   MA ISLAMIYAH
2417-001
2417-002
2417-003
2417-004
2417-005
2417-006
2417-007
2417-008
2417-009
2417-010
2417-011
2417-110

2
KANDANG SEMANGKON
1.       SDN KANDANG SEMANGKON
2.       MIM 12 DENGOK
3.       MI MASLAKUL HUDA
4.       MIM 08 KANDANGSEMANKON
5.       MTsM 11 DENGOK
6.       MTs MASLAKUL HUDA
7.       SMUN 1 PACIRAN
8.       MA MASLAKUL HUDA
2417-012
2417-013
2417-014
2417-015
2417-016
2417-017
2417-018
2417-019
3
PACIRAN
1.       SDN PACIRAN I
2.       SDN PACIRAN III
3.       MIM 01 PMM
4.       MIM 02 PMM
5.       MIM 16 PPKA
6.       MIM 20 PPKA
7.       MINU MAZROATULULUM 01
8.       MINU MAZROATULULUM 02
9.       SMPN I PACIRAN
10.   SMPM 14 PPKA
11.   MTs M 01 PMM
12.   MTs M 02 PPKA
13.   MTs MAZROATULULUM
14.   SMAM 06 PPKA
15.   SMA MAZROATULULUM
16.   SMKM 08 PPKA
17.   MAM 2 PMM
18.   MAM 1 PPKA
19.   MA MAZROATUL ULUM
20.   SMK MAZROATUL ULUM
2417-020
2417-021
2417-022
2417-023
2417-024
2417-025
2417-026
2417-027
2417-028
2417-029
2417-030
2417-031
2417-032
2417-033
2417-034
2417-035
2417-036
2417-037
2417-038
2417-0111
4
TUNGGUL
1.       SDN TUNGGUL I
2.       SDN TUNGGUL II
3.       MIM 06 AL AMIN
4.       MI MALIKHATUL HIKAM
5.       SMP AL AMIN
6.       SMA AL AMIN
2417-039
2417-040
2417-041
2417-042
2417-043
2417-044

5
SUMUR GAYAM
1.       SDN SUMURGAYAM
2.       MIM 14 SUMUR GAYAM
3.       MIM 17 SUMUR GAYAM
4.       MI MAMBAUL ULUM
2417-045
2417-046
2417-047
2417-048
6SENDANG AGUNG
1.       SDN SENDANG AGUNG
2.       MIM 13 SENDANG AGUNG
3.       MI ALMUHTADI
4.       SMPM 12 SENDANG AGUNG
5.       MTs ALMUHTADI
6.       MA ALISLAH
7.       MA ALMUHTADI
2417-049
2417-050
2417-051
2417-052
2417-053
2417-054
2417-055
7
SENDANG DUWUR
1.       MI TARBIYATUL HUDA
2.       MTs TARBIYATUL HUDA
3.       MA TARBIYATUL HUDA
2417-056
2417-057
2417-058
8
KRANJI
1.       SDN KRANJI I
2.       SDN KRANJI II
3.       SDN KRANJI III
4.       MI TABAH
5.       MIM 09 KRANJI
6.       MIM 18 SIDODADI
7.       MTs TABAH
8.       MTsM 17 KRANJI
9.       SMK 09 KRANJI
10.   MA TABAH
2417-059
2417-060
2417-061
2417-062
2417-063
2417-064
2417-065
2417-066
2417-067
2417-068
9
DRAJAT
1.       MI TARBIYATUL ATHFAL
2417-069
10
BANJARWATI
1.       SDN BANJARWATI
2.       MI ALMUAWWANAH
3.       MIM 15 BANJARWATI
4.       MI MAMBAUL MAARIF
5.       SMPN 2 PACIRAN
6.       MTs ALMUAWWANAH
7.       SMK SUNDRA
8.       MA SUNDRA
2417-070
2417-071
2417-072
2417-073
2417-074
2417-075
2417-076
2417-079
11
KEMANTREN
1.       SDN KEMANTREN
2.       MI TARBIYATUS SIBYAN
3.       MTS TARBIYATUS SIBYAN
4.       MA TARBIYATUS SIBYAN
2417-080
2417-081
2417-082
2417-083
12
SIDOKELAR
1.       SDN SIDOKELAR
2.       MIM 07 SIDOKELAR
3.       MI TAHDZIBIYAH
4.       MTs M 08
2417-084
2417-085
2417-086
2417-087
13
TLOGO SADANG
1.       SDN TLOGO SADANG
2.       MIM 10 TLOGO SADANG
3.       MTs M 27 TLOGO SADANG
2417-088
2417-089
2417-090
14
PALOH
1.       MI ISLAMIYAH PALOH\
2.       MTs MAARIF ISLAMIYAH PALOH
2417-091
2417-092
15
WERU
1.       SDN WERU I
2.       SDN WERU II
3.       MIM 03 WERU
4.       MI MATLABUL HUDA WERU
5.       MTs M 09 WERU
6.       MTs MATLABUL HUDA WERU
7.       MAM 05 WERU
8.       MA MATLABUL HUDA WERU
2417-093
2417-094
2417-095
2417-096
2417-097
2417-098
2417-099
2417-100

16
SIDO KUMPUL
1.       SDN SIDO KUMPUL
2.       MIM 19 SIDO KUMPUL
3.       SMPM 27 SIDOKUMPUL
2417-101
2417-102
2417-110
17
WARULOR
1.    MIM 05 WARULOR
2.    MI BAHRUL ULUM WARU LOR
3.    MTs M 18 WARULOR
  4. MTs BAHRUL ULUM WARULOR
2417-103
2417-104
2417-105
2417-106
18
KORAMIL

2417-107
19
DESA TUNGGUL

2417-108
20
PONPES KARANGASEM

2417-109
21
POLSEK

2417-111

Tidak ada komentar:

BERSAMA MAS SYUKRON MONGGO NGEBLOG
Simpan